top of page

Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 15.11.2012 tarihinde "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" ( BDDK ) tarafından “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Bir Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 30.06.2011 tarihinde "Sermaye Piyasası Kurulu" (SPK) tarafından "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır."

Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII. No: 35-45 Sayılı Tebliği ve eki Uluslararası Değerleme Standartları hüküm ve kuralları çerçevesinde bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik, kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile hizmet sunmaktadır.  Ortaklarının sektörde edindikleri tecrübeleri temel alarak gelişen Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş., bağlı olduğu ilkelerinden ödün vermeden, yaptığı her işle birlikte sürekli kendini geliştirmeyi, sektöründe öncü ve yenilikçi bir şirket olmayı amaç edinmiştir.

Sektörde tercihleri belirleyen en önemli kriter olan teslim sürelerinden ödün vermeden, teknik  açıdan kusursuz, güvenilir ve anlaşılır raporlar hazırlayarak hizmet verdiğimiz müşterilerimizin öncelikli seçimi olmak başlıca hedefimizdir.

Değerleme süreçleri, sektörde kabul görmüş “İnvex Değerleme Bilgi Sistemi” yazılımı ile organize edilmektedir. Bu süreçte taleplerin anlık kontrolleri yöneticiler, uzmanlar ve müşteriler tarafından eş zamanlı olarak takip edilebilmektedir. İş akışı denetimlerinin kolaylıkla sağlanması, hedeflediğimiz teslim sürelerine bağlı müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmaktadır.

bottom of page