top of page

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARI

    Şirketimiz, bankalara, şirketlere ve bireylere, bireysel ve kurumsal teminat amaçlı gayrimenkul değerlemesi   konusunda hizmet vermektedir.

 

       Hizmet kapsamında;

 • Yabancıların taşınmaz ediniminde değerleme raporu aranılması hakkında yönetmeliğe uygun değerleme  raporlarının hazırlanması

 • Gerçek, tüzel veya kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü alım satım işlemi için rayiç değer tespiti

 • Endüstriyel tesis değerlemesi

 • Fizibilite raporları hazırlanması

 • Yatırım etütleri

 • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında değerleme

 • Proje değerlemesi

 • Pazar araştırması ve analizi

 • En etkin ve verimli kullanım analizi

 • Hukuki durum tespiti

 • Gayrimenkule bağlı hakların değerlemesi

 • Özel değerleme çalışmaları (otel, hastane, rafineri, dolum tesisi vb.)

 • Kiralama amaçlı değer tespitleri konularında çalışmalar yapılmaktadır.

ZİRAİ DEĞERLEME RAPORLARI

   Tarımsal değerleme departmanı; tamamı ziraat mühendislerinden oluşan kadrosu ile tarla vasıflı taşınmazların tarımsal üretime dayalı gelir-gider hesaplarından elde edilen veriler ışığında değer takdirini içeren değerleme raporları hazırlamaktadır.

 

    Hizmet kapsamında;  

 

 •  Tarımsal üretime dayalı gelir indirgeme yöntemi ile değerleme

 •  Pazar araştırması ve analizi

 •  En etkin ve verimli kullanım analizi

 •  Hukuki durum tespiti

 •  Gayrimenkule bağlı hakların değerlemesi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

MAKİNE DEĞERLEME RAPORLARI

    Makine parklarını oluşturan; makine, ekipman, teçhizat, taşıt, yardımcı araç-gereçler her sektöre göre değişkenlik    göstermektedir. Kare Değerleme’ nin profesyonel ekibi, makine ve teçhizatların değer tespit çalışmalarında yer almakta ve uzmanlıkları paralelinde tesislerde inceleme yapmaktadır.

 

 •  Makina ekipmanın alım-satımı sırasında

 •  Defter değeri ve UFRS ‘ye uygun değer tespiti sırasında

 •  Sigortalama değeri tespiti sırasında

 •  Makina ekipman parkının teminata konu olma sırasında

 •  Yönetim değişiklikleri veya mevcut makine parkının gerçek değerinin tespitinde

 •  Yurt içi /yurt dışı iş ortaklıklarında veya tedarikçi işbirliklerinde

 •  Finansman temini veya yeniden yapılandırma

 •  Şirket birleşme veya devralmalarında

 •  Envanter yönetiminde

 •  Vergilendirme çalışmalarında

bottom of page